VĚK OČKOVÁNÍ OČKOVÁNÍ PROTI ZPŮSOB OČKOVÁNÍ
2, 3 a 4 měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, poliomyelitida a Hib (DTaP/IPV/Hib) Meningitida C Jedna injekce
Okolo 13 měsíců Spalničky, příušnice a zarděnky (MMR) Jedna injekce
3 roky-4 měsíce až 5 let Záškrt, tetanus, černý kašel, a poliomyelitida (DTaP/IPV) (posilovací dávka) Spalničky, příušnice a zarděnky (MMR) (posilovací dávka) Jedna injekce
13 až 18 let Záškrt, tetanus, černý kašel, a poliomyelitida (Td/IPV) Jedna injekce