23.10.2012 - Aktuality

Články z medicíny

Otevření Zobrazovacího centra pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze - ÚBBP (Projekt OPPK CZ.2.16/3.1.00/24010) dal vznik řadě prioritních vědeckých poznatků a zavedl řadu nových metodických přístupů. Jako jediné pracoviště v ČR provádí všechny moderní přístupy prozařovací elektronové mikroskopie (kryo-elektronová mikroskopie, „single particle analysis“, elektronová tomografie, korelační světelná a elektronová mikroskopie) a jako první v ČR dosáhl výsledků v superrezoluční světelné mikroskopii. Obrázek 1

Laboratoře nového Zobrazovacího centra pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie ÚBBP prošly kompletní rekonstrukcí a byly za několik miliónů korun vybaveny novým mikroskopickým vybavením dosahující světovou úroveň. Řada stávajících přístrojů byla modernizována a stala se součástí centra. Zřízení centra zásadním způsobem urychlí a zefektivní vědeckou práci a zvýší kompetitivnost vědeckých výstupů ÚBBP a dalších ústavů, laboratoří a klinik 1. LF UK v Praze.

Modernizací dalších světelných mikroskopů byly dále rozšířeny možnosti studia živých buněk na tomto ústavu. Stávající epifluorescenční mikroskop Olympus IX 71 byl vybaven adaptérem pro experimenty na živých buňkách, světelným zdrojem pro nízkou fototoxicitu a citlivou CCD kamerou. Na mikroskop Zeiss Axiovert 200 byl instalován modernizovaný kompletní mikroinjekční systém AIS2 dovolující provést mikroinjekce zvolených makro-molekul do velkého množství živých buněk a v relativně krátké době a CO2 inkubátor pro in vivo pozorování injikované buněčné kultury.Obrázek 2

Stávající transmisní elektronový mikroskop FEI Tecnai G2 Sphera 20 pro vysoko-rezoluční tomografická (3D) pozorování byl doplněn kryodržákem pro vitrifikované vzorky fy Gatan, který umožňuje standardní i tomografická pozorování hluboce zmražených vzorků při teplotách < -170°C s nakláněním vzorku ± 80 stupňů. Jeho pomocí lze pozorovat „nativní“ strukturu materiálů a buněk v okamžiku zmrazení.