Zdravotnické zařízení: Nemocnice Motol

Otázka Průměrná odpověď
Plánované přijetí / převoz do zařízení 1.85
Průběh vlastního přijetí do zařízení 1.67
Pobyt v zařízení 1.54
Ošetřující lékař 1.65
Lékaři obecně 1.68
Zdravotní sestry 1.7
Zdravotní péče / léčba 1.54
Obecné hodnocení zařízení 1.75
Průměrné hodnocení 1.67
Průměrné hodnocení personálu 1.68

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Liberec

Otázka Průměrná odpověď
Plánované přijetí / převoz do zařízení 1.79
Průběh vlastního přijetí do zařízení 1.68
Pobyt v zařízení 1.81
Ošetřující lékař 1.71
Lékaři obecně 1.66
Zdravotní sestry 1.62
Zdravotní péče / léčba 1.63
Obecné hodnocení zařízení 1.71
Průměrné hodnocení 1.7
Průměrné hodnocení personálu 1.66

Celkově lepší je Nemocnice Motol.