Články

Článek ze serveru www.medicina.cz - Novinky z medicíny, 18. 6. 2012

Od genomu ke klinice - postavení VFN ve výzkumu v ČR

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze společně s 1. lékařskou fakultou UK vytváří nejvýznamnější podíl na biomedicínském výzkumu v České republice. Pravidelně dosahuje nejvyššího počtu bodů za uznané vědecké publikace registrované v RIV (informační systém výzkumu a vývoje). Dosažený počet bodů i v porovnání s ostatními institucemi svědčí o velkém vědeckém potenciálu VFN a 1. LF UK. Díky komplexnosti velké fakultní nemocnice, propojení výzkumu a klinické praxe se získané poznatky promítají velice rychle do diagnostické a léčebné praxe. Vědeckovýzkumná činnost musí být jednou z hlavních činností fakultní nemocnice spolu s činností diagnosticko-léčebnou, ošetřovatelskou a vzdělávací.

Až v 50 % je již dnes u nemocných možné zjistit dědičnou příčinu TEN. Jedná se zejména o mutace Faktoru V Leiden (prevalence nosičů v ČR 8,7 %), nebo genu pro protrombin (prevalence nosičů v ČR 2,5 %), které svého nositele předurčují k vyšší krevní srážlivosti a tím i k vyššímu riziku vzniku TEN.

V prvé řadě je toto vyšetření indikováno u mladých žen před zahájením perorální hormonální kontracepce, nebo při opakovaných potratech, zejména, pokud se TEN - žilní trombóza, nebo plicní embolie vyskytla v rodině. Lékař dnes již dokáže poradit, jak trombóze předcházet, kdy zahájit preventivní medikaci i jak vzniklou trombózu léčit.

Genetická vyšetření se zde soustřeďují pouze na ta, která jsou validní, což vede ke snížení nákladů. Tento postup používaný při depistáži rizikových osob byl nyní schválen i odbornými společnostmi České lékařské společnosti JEP – Českou společností pro trombózu a hemostázu, Českou hematologickou společností, Českou společností pro klinickou biochemii, Společností pro lékařskou genetiku, Českou společností pro gynekologii a porodnictví a Českou internistickou společností (www.csth.cz).[obrazek ve vztahu k biochemii]

Jak dnes pomáhá genetika při určení rizika pooperační trombózy, zejména v onkochirurgii bylo předmětem sdělení prof. MUDr. Zdeňka Kršky, CSc, přednosty I. chirurgické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Nádorová onemocnění jsou obecně považována za choroby spojené s vysokým rizikem vzniku TEN. Výši rizika TEN u nemocných s nádorovými chorobami pak ještě násobí i samotná operace nádoru. Podle nejnovějších doporučení 9. ACCP z roku 2012 o antitrombotické prevenci a léčby TEN je výše tohoto rizika závislá i na přítomnosti dědičné trombofilie.

Postavení VFN ve výzkumu v ČR se věnoval MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání VFN.

Lékařské publikace nakladatelství Galén:

  • Perioperační ošetřovatelská péče
  • Cervical spine trauma
  • Klinická pediatrie
  • Malá diferenciální diagnostika v pediatrii
  • Echokardiografie levé síně
  • Sociální gerontologie