19.10.2012 - Aktuality

Články z medicíny

V ČR je nutno více pečovat o chrup - závěr výzkumu

Vytlačování zubní pasty na kartáček Na jaře tohoto roku proběhl v České a Slovenské republice již druhý ročník celostátní roadshow „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“. Akce oslovila více než 70 000 lidí v obou zemích a její součástí bylo dotazníkové šetření o tom, jak Češi a Slováci pečují o své zuby. Z průzkumu vyplývá, že jsou Slováci, co se pravidelných kontrol chrupu a dentální hygieny týče, důslednější než my, Češi.
V květnu a červnu letošního roku probíhal druhý ročník akce „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“, kterou pořádá Orbit Klub ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek. V 15 českých a 12 slovenských městech se více než 70 000 lidí dozvědělo informace o správné ústní hygieně, bezplatně konzultovalo své problémy s dentální hygienistkou a získalo řadu informačním materiálů.

Žena čistící si zuby Orbit - Zdravý úsměv pro každého oslovil na 15 místech ve 12 největších českých městech v květnu a červnu 2012 přes 38 500 lidí. Mohli na místě zkonzultovat své problémy s dentální hygienistkou, dozvědět se více o správné dentální hygieně, získat edukativní materiály a žvýkačky bez cukru a také vyplnit dotazník o tom, jak o své zuby pečují. Akce byla podpořena dvěma plně vybavenými ordinacemi umístěnými v obrandovaném kamionu.
Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (stomatologové, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub se snaží klást důraz na prevenci a budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří např. webové stránky www.OrbitKlub.cz, vzdělávací seriál E-Zubař, spolupráce s odborníky, příprava informačních materiálů pro odborníky a realizace pravidelných výzkumů na téma zubní zdraví.