Internet a zdravotnická informatika – FZS-BMT 2. roč. - ZS 2023/24
Datum Úterý 14:20 - 15:55 Úterý 16:10 - 17:45 Týden
19. 9. 2023 Základy HTML + CSS (přednáška č. 1). Seznámení s programy, otestování funkčnosti; HTML I. - základní značky, formátování stránky, validace. 38.
26. 9. 2023 HTML II. – sazba stránky podle vzorů, menu s kotvami, tabulkové rozvržení, obrázky, odkazy na stránky.   39.
3. 10. 2023 HTML III. – rozšířená sazba tabulek, formuláře HTML IV. – CSS, využití stylů pro úpravu vzhledu stránky. 40.
10. 10. 2023 Základy PHP (přednáška č. 2).   41.
17. 10. 2023 PHP Ia. – Cykly a podmíněné příkazy, pole.  PHP Ib. – Cykly a podmíněné příkazy, pole. 42.
24. 10. 2023 Pokročilé PHP (přednáška č. 3).   43.
31. 10. 2023 PHP II. – Zpracování dat z formulářů. PHP III. – Funkce. 44.
7. 11. 2023 Základy databází a SQL (přednáška č. 4). 45.
14. 11. 2023 MySQL I. – Základy práce s MySQL v příkazovém řádku. MySQL II. – SQL dotazy a administrace MySQL v PhpMyAdminu. 46.
21. 11. 2023 Zpřístupnění databází přes webové rozhraní pomocí PHP (přednáška č. 5).   47.
28. 11. 2023 PHP IV. - Konektivita k databázím. Příklady databázových aplikací. 48.
5. 12. 2023 Příklady databázových aplikací.   49.
12. 12. 2023 Informační systémy ve zdravotnictví (přednáška č. 7). Zadání semestrálních prací, konzultace. 50.
19. 12. 2023 Základní pojmy, historie a různé koncepce počítačů. Počítačové sítě: architektura, typy, topologie a zařízení (přednáška č. 6).   51.