Internet a zdravotnická informatika – FZS-BMT 2. roč. - ZS 2021/22
Datum Úterý 16:10 - 17:45 Úterý 18:00 - 19:35 Týden
5. 10. 2021 Přednáška č. 1: Základy HTML + CSS Cvičení č. 1: Úvodní znalostní test. Seznámení s programy, otestování funkčnosti; HTML I - základní značky, formátování stránky, validace. Vyhodnocení úvodního testu. 40.
12. 10. 2021   Cvičení č. 2: HTML II - sazba stránky podle vzorů, menu s kotvami, tabulkové rozvržení, obrázky, odkazy na stránky. 41.
19. 10. 2021 Přednáška č. 2: Základy PHP Cvičení č. 3: HTML III - sazba tabulek a formulářů. 42.
26. 10. 2021   Cvičení č. 4: HTML IV - CSS, využití stylů pro úpravu vzhledu stránky. 43.
2. 11. 2021 Přednáška č. 3: Pokročilé PHP Cvičení č. 5: PHP I – Cykly a podmíněné příkazy, pole. 44.
9. 11. 2021   Cvičení č. 6: PHP II - Zpracování dat z formulářů. 45.
16. 11. 2021 Přednáška č. 4: Základy databází a SQL Cvičení č. 7: PHP III - Funkce. 46.
23. 11. 2021   Cvičení č. 8: MySQL I - Základy práce s MySQL v příkazovém řádku. 47.
30. 11. 2021 Přednáška č. 5: Zpřístupnění databází přes webové rozhraní pomocí PHP. Cvičení č. 9: MySQL II - SQL dotazy a administrace MySQL v PhpMyAdminu. 48.
7. 12. 2021   Cvičení č. 10: PHP IV - Konektivita k databázím. 49.
14. 12. 2021 Přednáška č. 6: Základní pojmy, historie a různé koncepce počítačů. Počítačové sítě: architektura, typy, topologie a zařízení. Cvičení č. 11 + 12: Příklady databázových aplikací, zadání semestrálních prací. 49.
4. 1. 2022 Přednáška č. 7: Informační systémy ve zdravotnictví. Cvičení č. 13: Semestrální práce / konzultace. 1.
11. 1. 2022   Cvičení č. 14: Semestrální práce / konzultace. 2.