Semestrální práce

Vaším úkolem bude vytvořit implementaci datového modelu dle daného E-R schématu. Podle něj vytvořte ve své databázi příslušné tabulky a propojte je vazbami (tj. nastavte omezení). Tabulky naplňte ukázkovými daty.

Poté vytvořte PHP aplikaci, která obsah vybraných tabulek (viz. konkrétní zadání pod schématem) vypíše přehlednou formou do jedné HTML tabulky s hlavičkou, ve které budou jednotlivé sloupce pojmenovány.

Pod tabulku vložte formulář, pomocí něhož bude možné přidat nový řádek do výše uvedené HTML tabulky, tzn., že minimálně půjde o vložení záznamu do vazební tabulky.

Ke každému řádku vypisovaných dat přidejte tlačítko nebo odkaz na smazání záznamu. Při mazání z více než jedné tabulky v databázi nezapomeňte na správné pořadí dotazů.

Ke každému řádku HTML tabulky přidejte možnost úpravy záznamu, tj. vazby. Formulář pro úpravu záznamu vložte na samostatnou stránku s tím, že po odeslání formuláře bude uživatel přesměrován zpět na původní stránku.

Vzhled HTML tabulky a formuláře upravte pomocí CSS (rámeček, zarovnání obsahu, tučné písmo, apod.).

schéma č. 1 - Roháč, Ostaš

schéma č. 2 - Buchnarová, Malcová, Maršálková

schéma č. 3 - Vlčková, Kolesníková

schéma č. 4 - Al-Jabry, Jiránková

schéma č. 5 -

schéma č. 6 - Vrátný, März

schéma č. 7 - Kubeš, Novotný

schéma č. 8 - Ryšavý, Liesel

schéma č. 9 - Kašpar, Hájek

schéma č. 10 - Paluba, Hladkevych

schéma č. 11 - Al Shaer, Šeflová

schéma č. 12 - Ebrahimi

Platí pro ZS 2023/24.

semprace-1

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta, příjmení a jméno ošetřujícího lékaře a kód oddělení, na kterém lékař pracuje.

semprace 2

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta, příjmení a jméno ošetřující sestry a kód oddělení, na kterém pacient leží.

semprace-3

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název oddělení, příjmení a jméno lékaře a příjmení a jméno sestry (oba vždy z daného oddělení).

semprace 4

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta a kód a název jeho diagnózy.

semprace 5

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta a kód a název léku, který pacient užívá.

semprace 6

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta, příjmení a jméno ošetřujícího lékaře a příjmení a jméno ošetřující sestry.

semprace 7

Ve výsledné HTML tabulce vypište názvy a adresy nemocnic a názvy a kódy jejich nasmlouvaných pojišťoven.

semprace 8

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název léku, doporučené dávkování a název a kód diagnózy, v rámci které se lék používá.

semprace 9

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název výkonu, jméno a příjmení pacienta a jméno a příjmení lékaře.

 

semprace 10

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce Kategorie a název výkonu, jméno a příjmení pacienta a název jeho diagnózy.

 

semprace 11

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce Odbornost, Název výkonu, jméno a příjmení pacienta a název jeho diagnózy.

 

semprace 12

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně název oddělení a souvisejícího oboru a jména a příjmení lékařů a sester, kteří na oddělení pracují.