semprace 5

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta a kód a název léku, který pacient užívá.