Základy HTML a CSS

Historie a vývoj HTML, HTTP a URL, koncepce jazyka, stuktura dokumentu, HTML sloubor, HTML v prohlížečích, HTML elementy, CSS.

Základy PHP

Základní pojmy a historie PHP, proměnné, datové typy, operátory, příkazy, pole, ad.

Pokročilé PHP

Předdefinované proměnné, funkce, OOP.

Základy databází a SQL.

Databázové systémy, návrh databáze, Normální formy, SQL.

Zpřístupnění databází přes webové rozhraní pomocí PHP.

Architektura webové databázové aplikace, podpora API MySQL v PHP, Komentované příklady a techniky práce s MySQL funkcemi.

Základní pojmy, historie a různé koncepce počítačů. Počítačové sítě: architektura, typy, topologie a zařízení.

Úvod, historický vývoj počítačů a mikroprocesorů, základní pojmy, počítačové sítě.

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy obecně, informační systémy pro zdravotnická zařízení, eHealth.