semprace 6

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce rodné číslo, příjmení a jméno pacienta, příjmení a jméno ošetřujícího lékaře a příjmení a jméno ošetřující sestry.