semprace-3

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název oddělení, příjmení a jméno lékaře a příjmení a jméno sestry (oba vždy z daného oddělení).