semprace 7

Ve výsledné HTML tabulce vypište názvy a adresy nemocnic a názvy a kódy jejich nasmlouvaných pojišťoven.