semprace 8

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název léku, doporučené dávkování a název a kód diagnózy, v rámci které se lék používá.