semprace 9

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce název výkonu, jméno a příjmení pacienta a jméno a příjmení lékaře.