semprace 10

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce Kategorie a název výkonu, jméno a příjmení pacienta a název jeho diagnózy.