semprace 11

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně sloupce Odbornost, Název výkonu, jméno a příjmení pacienta a název jeho diagnózy.