semprace 12

Ve výsledné HTML tabulce zobrazte postupně název oddělení a souvisejícího oboru a jména a příjmení lékařů a sester, kteří na oddělení pracují.