Varianta C

Po vyplnění odešlete. Celkový čas na vypracování testu je 15 min.